3 cách để thay đổi số thập phân trong Microsoft Excel


Có nhiều cách để định dạng số thập phân.

Khi làm việc với số thập phân trong Microsoft Excel, bạn có thể có một số vị trí cụ thể mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể yêu cầu Excel luôn sử dụng cùng một số vị trí thập phân hoặc đặt nó cho các số khi bạn thực hiện.

Khi áp dụng định dạng số cho một ô, theo mặc định, bạn sẽ thấy hai chữ số thập phân được thêm vào số của mình. Điều này thuận tiện trong nhiều tình huống, nhưng không phải tất cả. Bạn có thể không muốn số thập phân của mình được làm tròn. Dưới đây là một số cách để thay đổi nó.

1. Sử dụng các nút thập phân

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi các ô cụ thể, cách nhanh nhất là sử dụng các nút thập phân trong dải băng. Đi tới tab Trang chủ và chọn nút Tăng số thập phân hoặc Giảm số thập phân trong phần Số.

Theo mặc định, bạn sẽ tăng hoặc giảm một vị trí với mỗi lần nhấp chuột. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục nhấn nút nhiều lần nếu cần để đạt được dấu thập phân mong muốn.

2. Định dạng ô

Một cách khác để thay đổi vị trí thập phân là sử dụng tùy chọn Format Cells. Nhấp chuột phải vào một ô hoặc phạm vi ô và chọn "Định dạng ô".

Trên tab Số và với Số được chọn ở bên trái, hãy nhập số vị trí thập phân hoặc sử dụng các mũi tên để di chuyển lên hoặc xuống theo số gia nhỏ ở bên phải. Nhấp vào "OK" để áp dụng thay đổi.

3. Đặt số thập phân mặc định

Có thể bạn muốn áp dụng cùng một số thập phân cho mọi số trong Excel. Bạn có thể đặt mặc định trong tùy chọn của ứng dụng.

Trên Windows, chọn Tệp > Tùy chọn. Chọn "Nâng cao" ở bên trái. Sau đó chọn hộp Tự động chèn dấu thập phân và nhập hoặc sử dụng các mũi tên để đặt số vị trí thập phân.

Trên máy Mac, chọn Excel > Tùy chọn từ thanh menu. Chọn "Chỉnh sửa" trong hộp xuất hiện.

Chọn hộp Tự động chèn dấu thập phân (vị trí) và nhập hoặc sử dụng các mũi tên để đặt số ở bên phải. Sau đó, bạn có thể đóng hộp và những thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Mặc dù tùy chọn mặc định này có thể thuận tiện nhưng có một số điều cần lưu ý tùy thuộc vào số vị trí thập phân bạn đặt. Hãy nhớ rằng bạn sẽ thấy số vị trí thập phân cho mỗi số bạn nhập.

Số nguyên: Những số này hiển thị không có dấu thập phân. Ví dụ: nếu bạn đặt hai chữ số thập phân, hãy nhập 999 và mong đợi thấy 999,00 thì trường hợp này không phải như vậy. Kể cả khi bạn gõ 999.00 thì kết quả vẫn là 999. Để khắc phục điều này, bạn có thể sử dụng một trong các phương án trên để thay đổi vị trí thập phân cho số nguyên.

Nhập số: Để nhập số thập phân, chỉ cần nhập tất cả các số. Ví dụ: nếu bạn đặt hai chữ số thập phân và muốn hiển thị 29,95, bạn phải nhập 2995.

Việc điều chỉnh vị trí thập phân trong Excel thật dễ dàng với các phương pháp khác nhau này. Đối với các bài viết liên quan, hãy xem cách làm cho Excel hiển thị các số 0 đứng đầu hoặc cách thay đổi ký hiệu tiền tệ.