Cách gửi tệp Word, Excel hoặc PowerPoint dưới dạng PDF


Cắt bỏ các bước bổ sung khi bạn muốn gửi tệp Office dưới dạng PDF.

Nếu bạn muốn gửi bản sao tệp Microsoft Office của mình dưới dạng PDF, đừng lãng phí thời gian với quy trình xuất. Bạn có thể gửi email trực tiếp dưới dạng tệp đính kèm ngay từ Word, Excel hoặc PowerPoint.

Cho đến bây giờ, có lẽ bạn đã dành thời gian để lưu hoặc chuyển đổi tệp thành PDF, mở chương trình email, viết tin nhắn và đính kèm tệp đã chuyển đổi. Nhưng bạn không cần phải thực hiện thêm một vài bước như vậy. Bạn có thể gửi tệp dưới dạng PDF ngay từ ứng dụng.

Gửi tệp Office dưới dạng PDF trên Windows

Khi bạn gửi tệp từ Word, Excel hoặc PowerPoint dưới dạng PDF, bạn sẽ thấy hai cửa sổ hơi khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đã lưu tệp của mình vào OneDrive hay chưa.

Bắt đầu bằng cách chọn nút Chia sẻ ở trên cùng bên phải của cửa sổ ứng dụng.

Nếu bạn đã lưu tệp vào OneDrive, bạn sẽ thấy cửa sổ bên dưới. Chọn "Gửi bản sao" ở cuối cửa sổ và chọn "PDF" trong hộp bật lên nhỏ.

Nếu chỉ lưu tệp cục bộ thì bạn sẽ thấy cửa sổ bên dưới. Chọn "PDF" ở dưới cùng bên dưới Đính kèm bản sao. Bạn không phải lưu tệp vào OneDrive trước.

Với một trong hai tùy chọn, bạn sẽ thấy cửa sổ soạn email mở với tệp PDF đã được đính kèm. Theo mặc định, tên tệp sẽ trở thành dòng chủ đề email của bạn nhưng bạn có thể thay đổi tên nếu muốn. Sau đó, bạn có thể thêm người nhận, nhập tin nhắn và gửi nó đi.

Gửi tệp Office dưới dạng PDF trên máy Mac

Giống như trên Windows, khi bạn gửi tệp Office dưới dạng PDF trên máy Mac, bạn sẽ thấy hai tùy chọn hơi khác nhau.

Chọn nút Chia sẻ ở phía trên bên phải cửa sổ ứng dụng.

Nếu bạn đã lưu tệp vào OneDrive, hãy chọn "Gửi bản sao" để hiển thị menu bật ra. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Gửi dưới dạng và chọn "PDF". Chọn "Gửi email dưới dạng tệp đính kèm."

Nếu chỉ lưu tệp cục bộ, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên khác. Chọn "Gửi bản sao" ở cuối cửa sổ đó.

Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Gửi dưới dạng và chọn "PDF". Chọn "Gửi email dưới dạng tệp đính kèm."

Sau đó, cửa sổ soạn email sẽ mở ra với tệp PDF được đính kèm. Không giống như Windows, tên tệp không phải là dòng chủ đề theo mặc định. Trường này còn trống để bạn tự điền. Hoàn thành tin nhắn của bạn và gửi nó khi bạn đã sẵn sàng.

Theo tùy chọn, bạn có thể chọn nút Chia sẻ cho một trong các tùy chọn trên để gửi tệp PDF bằng menu Chia sẻ của máy Mac thay vì email.

Khi bạn muốn gửi tệp Office của mình dưới dạng PDF, bạn không cần thực hiện thêm bước nào. Gửi trực tiếp từ Word, Excel hoặc PowerPoint trên Windows hoặc trên máy Mac.