Cách xóa danh sách thả xuống trong Microsoft Excel


Thay đổi cách bạn nhận giá trị trong các ô bảng tính của mình.

Xóa danh sách thả xuống khỏi bảng tính Microsoft Excel cũng dễ dàng như chọn các ô thả xuống và chọn một tùy chọn. Điều này giữ nguyên các giá trị bạn đã chọn khi có menu thả xuống. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.

Xóa danh sách thả xuống trong bảng tính Excel

Khi bạn loại bỏ menu thả xuống khỏi các ô của mình, Excel sẽ ngăn người dùng chọn từ danh sách giá trị được xác định trước của bạn. Các giá trị mà người dùng đã chọn sẽ được giữ lại nhưng bạn có thể xóa chúng nếu muốn.

Để làm điều đó, hãy khởi chạy bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel. Trong bảng tính của bạn, hãy chọn các ô mà bạn muốn xóa menu thả xuống. Bạn có thể chọn nhiều ô bằng cách giữ phím Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac) và nhấp vào ô của mình.

Trong khi các ô có menu thả xuống được đánh dấu, trong dải băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab "Dữ liệu".

Trên tab "Dữ liệu", trong phần "Công cụ dữ liệu", nhấp vào "Xác thực dữ liệu".

Cửa sổ "Xác thực dữ liệu" sẽ mở ra. Ở đây, ở trên cùng, hãy nhấp vào tab "Cài đặt". Sau đó, ở dưới cùng, nhấp vào "Xóa tất cả", sau đó là "OK".

Để nhanh chóng khôi phục các menu thả xuống đã xóa của bạn , nhấn Ctrl+Z (Windows) hoặc Command+Z (Mac).

Và thế là xong. Excel đã xóa menu thả xuống khỏi các ô bạn đã chọn.


Sau này, nếu bạn cần một menu thả xuống khác, Excel sẽ giúp bạn dễ dàng chèn các menu thả xuống vào bảng tính của mình.